åter till startsidan

Register över vigda personer i Hanebo socken 1678 - 1761

Detta är ett register sorterat på efternamn över de personer som gift sig i Hanebo socken under 1678 -1761.
Alla namn är normerade för att underlätta sökning. Bostadsortens normering är gjord med stöd av Svensk
Ortförteckning 1970. Bostadsorterna är normalt belägna i Hanebo socken men kan i vissa undantagsfall
också tillhöra någon grannsocken. Där det klart framgår att orten ligger i annan socken så har
sockennamnet angivits. Alla "änkor" har normerats till "hustrur". De två vänstra kolumnerna innehåller
nummer och kön. För att hitta vigselpartnern så kan man söka efter samma nummer i första kolumnen.
I sista kolumnen finns en beräkning gjord över vilket födelseår personen borde vara född med
utgångspunkt från den ålder som angivits i vigselboken. Felmarginalen blir + - ett år om åldern är rätt
angiven och rätt avläst. Naturligtvis kan även andra feltolkningar ha gjorts vid excerperingen så detta
register bör endast användas som ett hjälpmedel och bör kontrolleras i originalkällan. Rapportera gärna
om ni har förbättringsförslag eller finner något som är fel så kan det ändras till nästa utvidgade version.

2003-03-22

Lars-Erik Almberg
 
nr kön vigd titel f-namn e-namn bostadsort ålder ber.f-år
i vigselbok i VB enl VB
398
m 1737 bokhållare Petter Agerman
118
q 1700 Gloria Ambjörnsdotter
151
q 1706 Anna Andersdotter BOLLNÄS sn
541
q 1755 piga Anna Andersdotter Kyrkbyn
39
1716
148
q 1706 Anna Andersdotter Lilltjära
250
q 1717 hustru Anna Andersdotter Västansjön
431
q 1742 piga Anna Andersdotter
246
q 1717 Brita Andersdotter Bofara
509
q 1752 Brita Andersdotter Kyrkbyn
27
1725
131
q 1702 Ella Andersdotter Berge
229
q 1716 Ella Andersdotter Bofara
282
q 1723 hustru Ella Andersdotter
141
q 1705 Gertrud Andersdotter Bofara
236
q 1716 Gertrud Andersdotter Bofara
551
q 1756 piga Gertrud Andersdotter Innantjära
21
1735
386
q 1736 Gertrud Andersdotter Norrbyn
1
q 1678 Gölin Andersdotter Norrfly
577
q 1759 piga Gölin Andersdotter Norrfly
28
1731
54
q 1688 Gölin Andersdotter
481
q 1748 piga Ingrid Andersdotter Sörfly
293
q 1725 Karin Andersdotter Berge
380
q 1735 Karin Andersdotter Kyrkbyn
503
q 1751 piga Karin Andersdotter Ladänge
345
q 1732 Karin Andersdotter Lilltjära
80
q 1693 Karin Andersdotter Löten
423
q 1741 hustru Karin Andersdotter Sörfly
67
q 1690 Karin Andersdotter
143
q 1705 Kerstin Andersdotter Berge
333
q 1731 piga Kerstin Andersdotter Bofara
260
q 1719 Kerstin Andersdotter Bäcken
29
q 1682 Kerstin Andersdotter Sörfly
30
q 1682 Kerstin Andersdotter Vallsänge
63
q 1690 Kerstin Andersdotter Västansjön
525
q 1753 piga Lena Andersdotter OVANÅKER sn
30
1723
142
q 1705 Margta Andersdotter Berge
257
q 1718 Margta Andersdotter Hallen
491
q 1750 piga Margta Andersdotter Hallen
594
q 1760 piga Margta Andersdotter Raman
25
1735
560
q 1757 piga Margta Andersdotter Sörfly
21
1736
49
q 1686 Margta Andersdotter Västansjön
379
q 1735 Sara Andersdotter Hallen
58
q 1689 Sara Andersdotter
270
m 1721 Anders Andersson Norrbyn
353
m 1733 Anders Andersson Norrbyn
560
m 1757 dräng Anders Andersson Sörfly
26
1731
20
m 1681 Anders Andersson Vallsänge
11
m 1680 Anders Andersson
430
m 1742 gästgivare Anders Andersson
222
m 1715 Daniel Andersson Kilan
420
m 1740 Daniel Andersson Svartnäs
243
m 1717 Erik Andersson Hallen
283
m 1723 Erik Andersson Hallen
55
m 1688 Erik Andersson
82
m 1693 soldat Hans Andersson Hallen
93
m 1695 soldat Hans Andersson Hallen
450
m 1744 dräng Hans Andersson Hallen
523
m 1753 mästersmed Hans Andersson Kila Bruk
58
1695
227
m 1716 Johan Andersson Hallen
520
m 1752 Johan Andersson Ladänge
34
1718
310
m 1728 smeddräng Johan Andersson
377
m 1735 Jon Andersson FÄRILA sn
195
m 1712 Jon Andersson Åkern
289
m 1725 Jon Andersson Åkern
41
m 1685 Jon Andersson
47
m 1685 klockare Jon Andersson
207
m 1714 Jon Andersson
433
m 1742 Jöns Andersson Bruket
549
m 1756 smed Jöns Andersson Nybruket
36
1720
320
m 1729 bruksdräng Lars Andersson
144
m 1705 Nils Andersson Berge
476
m 1747 dräng Nils Andersson Sörfly
572
m 1758 Nils Andersson Sörfly
35
1723
28
m 1682 soldat Nils Andersson Västansjön
74
m 1692 Olof Andersson BOLLNÄS sn
307
m 1727 Olof Andersson Hammaren
515
m 1752 Olof Andersson Norrbyn
26
1726
2
m 1678 Olof Andersson
256
m 1718 Per Andersson Hallen
348
m 1732 Per Andersson Norrbyn
143
m 1705 Sven Andersson Acktjära
147
m 1706 Sven Andersson Hårga
482
m 1749 soldat avsk. Erik Arnberg
34
q 1683 Anna Bengtsdotter
23
q 1682 hustru Brita Bengtsdotter
35
m 1683 Olof Bengtsson
516
m 1752 Per Bengtsson Innantjära
21
1731
204
m 1713 soldat Erik Berg
302
m 1726 soldat Hans Berg
474
m 1747 soldat avsk. Hans Berg
407
m 1738 soldat Per Bergbom
249
m 1717 soldat Erik Bergman
489
m 1750 Jonas Bergrot
460
m 1745 soldat Anders Bergström
284
m 1723 soldat Per Bergström
273
q 1721 Anna Bertilsdotter
420
q 1740 Ella Bertilsdotter Tönsen
498
q 1751 piga Karin Bertilsdotter Tönsen
291
m 1725 David Bertilsson Tönsen
465
m 1746 smeddräng Olof Bertilsson
548
m 1756 Per Bertilsson Tönsen
28
1728
56
m 1688 Per Bertilsson
139
m 1705 rustmästare Anders Blomberg
173
m 1709 furir NN Blomberg
398
q 1737 Stina Bolin Kyrkbyn
279
m 1722 soldat Nils Boström
296
m 1725 soldat Per Brant
395
m 1737 soldat Hindrik Brantman
575
m 1759 Jonas Brantman
25
1734
470
m 1746 soldat Per Brantman
77
m 1692 Anders Brådde
156
q 1707 Margta Brådde
24
m 1682 soldat Olof Brådde
177
m 1709 Hans Bråddman
556
q 1757 fröken Ulrika Eleonora Bunge
597
m 1761 Anders Busk
43
1718
237
m 1716 soldat Erik Buskenberg
578
m 1759 soldat Nils Byström
28
1731
556
m 1757 kapten Tomas Cederström
192
q 1712 piga Anna Danielsdotter Sörfly
581
q 1759 piga Brita Danielsdotter Kilan
29
1730
532
q 1753 piga Kerstin Danielsdotter Sörfly
19
1734
456
q 1745 piga Kerstin Danielsdotter Västansjön
150
q 1706 Sara Danielsdotter Kilan
418
m 1740 mästerdräng Abraham Danielsson Bruket
292
m 1725 Daniel Danielsson Fallåsen
422
m 1741 Daniel Danielsson Kilan
383
m 1736 Erik Danielsson Västansjön
252
m 1718 Johan Danielsson Raman
443
m 1743 Jon Danielsson Västansjön
189
m 1711 Lars Danielsson Fly
140
m 1705 Olof Danielsson Kilan
592
m 1760 dräng Olof Danielsson Sörfly
23
1737
162
m 1707 Olof Danielsson
477
m 1748 dräng Bertil Davidsson Tönsen
424
m 1741 soldat Anders Depken
318
m 1729 soldat Johan Depken
593
m 1760 soldat Johan Depken
410
m 1739 soldat Erik Duva
423
m 1741 soldat Johan Duva
400
m 1738 soldat Olof Duva
491
m 1750 korpral Bengt Ekengren
406
m 1738 Anders Eliasson
433
q 1742 piga Anna Eriksdotter Hallen
397
q 1737 Anna Eriksdotter Kyrkbyn
582
q 1759 piga Anna Eriksdotter Löten
19
1740
279
q 1722 piga Brita Eriksdotter Bofara
287
q 1724 Brita Eriksdotter Lilltjära
110
q 1699 Brita Eriksdotter Västansjön
37
q 1684 Brita Eriksdotter
56
q 1688 Brita Eriksdotter
177
q 1709 Brita Eriksdotter
204
q 1713 Ella Eriksdotter Bofara
351
q 1733 hustru Ella Eriksdotter Bofara
330
q 1730 Ella Eriksdotter Norrbyn
328
q 1730 Karin Eriksdotter Bofara
437
q 1743 piga Karin Eriksdotter Västansjön
108
q 1699 Kerstin Eriksdotter Västerby
421
q 1741 Margta Eriksdotter Bofara
130
q 1702 Margta Eriksdotter
109
q 1699 Maria Eriksdotter
301
q 1726 Sara Eriksdotter Kilarna
84
m 1694 Anders Eriksson
344
m 1731 Erik Eriksson Hallen
135
m 1704 Erik Eriksson Lilltjära
4
m 1678 Johan Eriksson
421
m 1741 Jon Eriksson Bofara
148
m 1706 soldat Jon Eriksson Västansjön
475
m 1747 dräng Jöns Eriksson Norbyn
118
m 1700 Klas Eriksson
123
m 1701 Lars Eriksson Norrbyn
220
m 1715 Mats Eriksson Hallen
70
m 1691 Nils Eriksson
60
m 1689 soldat Olof Eriksson Kilan
333
m 1731 Olof Eriksson Prostgården
149
m 1706 Per Eriksson Bofara
198
m 1712 Per Eriksson Lilltjära
19
m 1681 Per Eriksson
63
m 1690 Per Eriksson
376
m 1735 Sven Eriksson Bofara
246
m 1717 soldat Erik Ernberg
529
q 1753 piga Anna Ersdotter Bofara
27
1726
272
q 1721 Anna Ersdotter Lilltjära
579
q 1759 piga Anna Ersdotter OCKELBO sn
46
1713
77
q 1692 Brita Ersdotter Kilarna
297
q 1725 Brita Ersdotter Knisselbo
538
q 1755 piga Brita Ersdotter OCKELBO sn
26
1729
265
q 1720 Brita Ersdotter Västerberg
85
q 1694 Brita Ersdotter Västerby
268
q 1720 hustru Gertrud Ersdotter Berge
573
q 1758 piga Gölin Ersdotter Kyrkbyn
22
1736
158
q 1707 Gölin Ersdotter Svedja
193
q 1712 Ingeborg Ersdotter Löten
186
q 1711 Karin Ersdotter Bofara
256
q 1718 Karin Ersdotter Bofara
559
q 1757 piga Karin Ersdotter OCKELBO sn
28
1729
468
q 1746 Kerstin Ersdotter Bofara
561
q 1757 piga Kerstin Ersdotter Bofara
20
1737
546
q 1756 piga Kerstin Ersdotter BOLLNÄS sn
23
1733
178
q 1710 Kerstin Ersdotter Kilan
224
q 1715 Kerstin Ersdotter Lilltjära
439
q 1743 piga Kerstin Ersdotter Åkern
115
q 1699 Kerstin Ersdotter
568
q 1758 piga Kerstin Ersdotter
24
1734
237
q 1716 Margta Ersdotter Bofara
508
q 1751 piga Margta Ersdotter Granbo
200
q 1713 Margta Ersdotter Hallen
227
q 1716 Margta Ersdotter Hallen
98
q 1697 Margta Ersdotter Hammaren
19
q 1681 Margta Ersdotter Kilan
290
q 1725 Margta Ersdotter Kilarna
137
q 1704 Margta Ersdotter Kvarnböle
166
q 1707 piga Margta Ersdotter Lilltjära
548
q 1756 piga Margta Ersdotter OCKELBO sn
19
1737
209
q 1714 Margta Ersdotter Västansjön
563
q 1757 piga Margta Ersdotter Västansjön
20
1737
221
q 1715 hustru Margta Ersdotter Västerberg
57
q 1688 Margta Ersdotter
500
q 1751 Sigrid Ersdotter Granbo
265
m 1720 Abraham Ersson Västansjön
22
m 1682 Daniel Ersson Kilan
43
m 1685 Erik Ersson Hallen
554
m 1757 vargeringskarl Erik Ersson Hallen
35
1722
466
m 1746 Erik Ersson Kilarna
473
m 1747 Erik Ersson Sörfly
531
m 1753 Germund Ersson Hallen
62
1691
181
m 1710 Hans Ersson Bofara
264
m 1719 Hans Ersson Fly
186
m 1711 Hans Ersson Västansjön
90
m 1695 Johan Ersson Norrfly
589
m 1760 dräng Jon Ersson SEGERSTA sn
23
1737
538
m 1755 smed Jon Ersson
26
1729
385
m 1736 Lars Ersson Bofara
544
m 1755 dräng Lars Ersson Ladänge
27
1728
361
m 1733 Lars Ersson Norrbyn
547
m 1756 mästersmed Lars Ersson Nybruket
58
1698
145
m 1705 Lars Ersson Västerberg
116
m 1699 Lars Ersson
176
m 1709 Lars Ersson
300
m 1725 Mats Ersson Hallen
459
m 1745 Nils Ersson Innantjära
248
m 1717 Nils Ersson Kilarna
551
m 1756 dräng Olof Ersson Ladänge
26
1730
259
m 1718 Olof Ersson Sibo
550
m 1756 dräng Olof Ersson Sörfly
31
1725
211
m 1714 Per Ersson Bofara
266
m 1720 Per Ersson Bofara
563
m 1757 dräng Per Ersson Bofara
32
1725
584
m 1759 vargeringskarl Per Ersson Åkern
25
1734
487
m 1749 dräng Sven Ersson
251
q 1718 hustru Maria Falk SÖDERHAMN sn
311
m 1728 Olof Falk Löten
180
m 1710 korpral Olof Falk
342
m 1731 soldat Olof Falkman
472
m 1746 soldat Mats Falman
327
m 1729 soldat Mattias Falman
287
m 1724 soldat Anders Flink
331
m 1730 soldat Erik Flink
581
m 1759 soldat Johan Flink
22
1737
524
m 1753 soldat Lars Flink
29
1724
305
m 1727 soldat Nils Flyberg
499
m 1751 soldat Olof Flyberg
501
m 1751 soldat Per Flyman
533
m 1754 soldat Hindrik Fors
28
1726
447
m 1744 sergeant Petter Forstadius
188
m 1711 fänrik Petter Joh. Forstadius
436
m 1743 soldat Lars Fresk
330
m 1730 soldat Per Fresk
215
m 1715 soldat Johan Frodlin
236
m 1716 soldat Johan Frodlin
454
m 1745 soldat Johan Frodlin
285
m 1723 dräng Erik Färdig
432
m 1742 soldat Per Färdig
501
q 1751 Katarina Germundsdotter Hallen
521
q 1753 Kerstin Germundsdotter
33
1720
565
m 1757 vargeringskarl Erik Germundsson Hammaren
28
1729
288
m 1724 soldat Anders Glad
166
m 1707 soldat Anders Gran
224
m 1715 soldat Nils Gran
404
m 1738 faktorigesäll Jonas Granman SÖDERHAMN sn
253
m 1718 soldat Anders Gråberg
153
m 1706 soldat Per Grön Sörfly
278
m 1722 soldat Johan Hagman
290
m 1725 soldat Johan Hagman
471
q 1746 jungfru Katarina Hall
234
m 1716 Jon Hallberg
306
m 1727 soldat Olof Hallberg
539
m 1755 soldat Per Hallberg
28
1727
441
m 1743 visitör Jonas Hallin GÄVLE sn
316
m 1728 soldat Anders Hallman
456
m 1745 soldat Erik Hallman
596
m 1761 soldat Lars Hallman
25
1736
159
m 1707 Olof Hallman
522
q 1753 jungfru Elisabet Hallström
21
1732
216
m 1715 Gunnar Hallström
521
m 1753 soldat Erik Hammarberg
23
1730
294
m 1725 soldat Per Hammarberg
328
m 1730 soldat Per Hammarberg
399
m 1738 organist Olof Hanberg
511
q 1752 Anna Hansdotter SKOG sn
27
1725
82
q 1693 Anna Hansdotter
494
q 1750 piga Brita Hansdotter Västansjön
226
q 1715 Ella Hansdotter Hammaren
294
q 1725 Karin Hansdotter Hallen
402
q 1738 Karin Hansdotter Ladänge
7
q 1679 Karin Hansdotter Norrbyn
487
q 1749 Karin Hansdotter SKOG sn
327
q 1729 hustru Kerstin Hansdotter Lotan
414
q 1739 Kerstin Hansdotter Svedja
347
q 1732 Kerstin Hansdotter Västerberg
199
q 1713 Malin Hansdotter Hallen
354
q 1733 Margta Hansdotter Bofara
539
q 1755 piga Margta Hansdotter FALUN sn
19
1736
405
q 1738 Margta Hansdotter Ladänge
461
q 1745 piga Margta Hansdotter SKOG sn
554
q 1757 Margta Hansdotter Svedja
23
1734
450
q 1744 piga Sara Hansdotter Hallen
444
q 1743 Sara Hansdotter Svedja
104
m 1697 Daniel Hansson Gussbo
350
m 1733 Erik Hansson Bofara
529
m 1753 Hans Hansson Hallen
25
1728
80
m 1693 soldat Hans Hansson Hullsta
419
m 1740 Hans Hansson Hällbo masugn
393
m 1737 dräng Hans Hansson Kvarnböle
230
m 1716 soldat Hans Hansson Norrfly
408
m 1739 koldräng Nils Hansson
355
m 1733 Olof Hansson Västerberg
206
m 1713 Olof Hansson
356
m 1733 Per Hansson Västerberg
347
m 1732 Per Hansson Västerberg
481
m 1748 Sven Hansson Svedja
281
q 1722 piga Kristina Hasselkvist
522
m 1753 regementspastor Lars Hedman
41
1712
485
m 1749 Anders Hindersson Raman
571
m 1758 Olof Hindersson Bofara
55
1703
349
q 1732 piga Anna Hindriksdotter Raman
490
q 1750 hustru Anna Hindriksdotter Tönsen
33
q 1683 Anna Hindriksdotter Västansjön
291
q 1725 Cecilia Hindriksdotter Raman
275
q 1722 piga Ella Hindriksdotter Bofara
344
q 1731 hustru Ella Hindriksdotter Bofara
175
q 1709 Gertrud Hindriksdotter Ladänge
422
q 1741 Ingeborg Hindriksdotter Bofara
295
q 1725 Lisbet Hindriksdotter Lotan
363
m 1733 Anders Hindriksson Raman
103
m 1697 Johan Hindriksson Vallsänge
79
m 1693 soldat Lars Hindriksson Västansjön
295
m 1725 Olof Hindriksson Bofara
446
m 1744 bonde Olof Hindriksson Bofara
349
m 1732 Olof Hindriksson Tönsen
190
m 1712 soldat Erik Hjort
536
m 1754 kyrkvaktare Erik Hjort
58
1696
437
m 1743 soldat Olof Hjort
445
m 1743 visitör Petter Hullander
179
m 1710 soldat Per Höjer
26
m 1682 Daniel Ingelsson
477
q 1748 piga Anna Jakobsdotter Gopan
304
q 1726 Helena Jakobsdotter Norrbyn
87
q 1694 Karin Jakobsdotter Gopan
15
q 1681 Malin Jakobsdotter Västansjön
366
q 1734 Margta Jakobsdotter Gopan
507
q 1751 hustru Margta Jakobsdotter Gopan
126
m 1701 Jakob Jakobsson Gopan
490
m 1750 Jakob Jakobsson Gopan
315
q 1728 Brita Jansdotter Fly
492
q 1750 piga Gölin Jansdotter Lilltjära
419
q 1740 Karin Jansdotter Hällbo masugn
595
q 1761 piga Karin Jansdotter
20
1741
346
q 1732 piga Kerstin Jansdotter Hallen
448
q 1744 hustru Margta Jansdotter Västansjön
596
q 1761 piga Margta Jansdotter
23
1738
486
m 1749 smeddräng Anders Jansson Nya Bruket
494
m 1750 dräng Olof Jansson Lilltjära
261
q 1719 Anna Johansdotter Kyrkbyn
515
q 1752 Anna Johansdotter Lilltjära
26
1726
123
q 1701 Anna Johansdotter Västansjön
201
q 1713 Brita Johansdotter Kyrkbyn
553
q 1757 piga Brita Johansdotter Västansjön
19
1738
264
q 1719 hustru Gölin Johansdotter Kilarna
140
q 1705 Gölin Johansdotter Kyrkbyn
591
q 1760 hustru Gölin Johansdotter Västansjön
40
1720
267
q 1720 Karin Johansdotter Sörfly
512
q 1752 Kerstin Johansdotter Kyrkbyn
23
1729
510
q 1752 Kerstin Johansdotter Nybruket
20
1732
587
q 1760 piga Kerstin Johansdotter Västansjön
20
1740
518
q 1752 Margta Johansdotter HAMRÅNGE sn
23
1729
220
q 1715 Margta Johansdotter Kyrkbyn
540
q 1755 piga Margta Johansdotter SKOG sn
37
1718
367
q 1734 Margta Johansdotter Sörfly
70
q 1691 Margta Johansdotter Västansjön
285
q 1723 Margta Johansdotter Västansjön
549
q 1756 piga Sara Johansdotter Hallen
35
1721
591
m 1760 dräng Anders Johansson BOLLNÄS sn
40
1720
244
m 1717 Anders Johansson Kyrkbyn
62
m 1690 sockenskräddare Anders Johansson
121
m 1700 Anders Johansson
387
m 1736 Johan Johansson Lilltjära
484
m 1749 vargeringskarl Johan Johansson
38
m 1684 Jonas Johansson
468
m 1746 Jöns Johansson Lilltjära
134
m 1703 Lars Johansson SKOG sn
120
m 1700 Lars Johansson
357
m 1733 Nils Johansson Lilltjära
218
m 1715 Olof Johansson Hallen
576
m 1759 Olof Johansson Kilafors
23
1736
68
m 1690 soldat Olof Johansson
88
m 1695 Olof Johansson
577
m 1759 dräng Per Johansson Hammaren
20
1739
85
m 1694 Per Johansson Västansjön
492
m 1750 dräng Per Johansson Västansjön
36
m 1684 Per Johansson
53
q 1687 Anna Jonsdotter Hallen
478
q 1748 piga Anna Jonsdotter Hallen
514
q 1752 Anna Jonsdotter SKOG sn
29
1723
66
q 1690 Anna Jonsdotter Stugubacken
384
q 1736 Anna Jonsdotter Sörfly
183
q 1710 Anna Jonsdotter Vallsänge
216
q 1715 Anna Jonsdotter Västansjön
283
q 1723 piga Anna Jonsdotter Västansjön
135
q 1704 Anna Jonsdotter Åkern
20
q 1681 Anna Jonsdotter
586
q 1760 piga Brita Jonsdotter Bofara
22
1738
520
q 1752 Brita Jonsdotter Norrfly
33
1719
11
q 1680 Ella Jonsdotter Bofara
376
q 1735 Ella Jonsdotter Innantjära
314
q 1728 Ella Jonsdotter Kvarnböle
443
q 1743 hustru Ella Jonsdotter Kvarnböle
445
q 1743 Gertrud Jonsdotter Berge
101
q 1697 Gertrud Jonsdotter
100
q 1697 Gölin Jonsdotter Lilltjära
207
q 1714 hustru Gölin Jonsdotter Lilltjära
218
q 1715 hustru Gölin Jonsdotter Lilltjära
394
q 1737 Gölin Jonsdotter Norrfly
441
q 1743 piga Gölin Jonsdotter Åkern
242
q 1717 Ingrid Jonsdotter Norrfly
401
q 1738 Ingrid Jonsdotter Norrfly
61
q 1689 Ingrid Jonsdotter Sörfly
145
q 1705 Karin Jonsdotter Djupa
470
q 1746 piga Karin Jonsdotter Hallen
463
q 1746 piga Karin Jonsdotter Innantjära
425
q 1741 hustru Karin Jonsdotter Löten
537
q 1755 piga Karin Jonsdotter SKOG sn
25
1730
359
q 1733 Karin Jonsdotter Sörfly
39
q 1684 Karin Jonsdotter Åkern
35
q 1683 Karin Jonsdotter
597
q 1761 piga Karin Jonsdotter
42
1719
114
q 1699 Kerstin Jonsdotter Berge
357
q 1733 Kerstin Jonsdotter Bofara
392
q 1737 hustru Kerstin Jonsdotter Bofara
361
q 1733 Kerstin Jonsdotter Innantjära
486
q 1749 piga Kerstin Jonsdotter SKOG sn
323
q 1729 Kerstin Jonsdotter Sörfly
415
q 1740 Margta Jonsdotter Berge
339
q 1731 Margta Jonsdotter Bofara
466
q 1746 piga Margta Jonsdotter DALARNA
489
q 1750 hustru Margta Jonsdotter Kyrkbyn
231
q 1716 piga Margta Jonsdotter Lilltjära
430
q 1742 piga Margta Jonsdotter SKOG sn
205
q 1713 Margta Jonsdotter Sörfly
389
q 1737 Margta Jonsdotter Vallsänge
245
q 1717 Margta Jonsdotter Västansjön
298
q 1725 hustru Margta Jonsdotter Västansjön
2
q 1678 Margta Jonsdotter Åkern
79
q 1693 Margta Jonsdotter Åkern
373
q 1735 Margta Jonsdotter Åkern
44
q 1685 Margta Jonsdotter
497
q 1750 piga Margta Jonsdotter
569
q 1758 piga Margta Jonsdotter
25
1733
355
q 1733 Marta Jonsdotter Berge
125
q 1701 hustru Sara Jonsdotter
374
m 1735 Anders Jonsson Norrfly
228
m 1716 pipslagare Erik Jonsson FÄRILA sn
546
m 1756 dräng Erik Jonsson Knisselbo
24
1732
13
m 1680 Erik Jonsson
69
m 1690 Johan Jonsson Lilltjära
202
m 1713 Johan Jonsson Västansjön
360
m 1733 Johan Jonsson Västansjön
3
m 1678 Johan Jonsson
30
m 1682 Jöns Jonsson
172
m 1709 Lars Jonsson Gäversta
401
m 1738 Mikel Jonsson Bofara
587
m 1760 dräng Måns Jonsson Bofara
24
1736
182
m 1710 Nils Jonsson Sörfly
34
m 1683 Nils Jonsson
95
m 1697 Nils Jonsson
428
m 1741 Olof Jonsson Berge
394
m 1737 Olof Jonsson Bofara
562
m 1757 dräng Olof Jonsson Norrfly
30
1727
114
m 1699 Olof Jonsson Vallsänge
500
m 1751 tjänstedräng Olof Jonsson Vallsänge
52
m 1687 Olof Jonsson
160
m 1707 Olof Jonsson
392
m 1737 Per Jonsson Norrfly
214
m 1714 Per Jonsson Västansjön
434
m 1742 Per Jonsson Västansjön
1
m 1678 Per Jonsson
417
m 1740 Sven Jonsson Knisselbo
312
m 1728 Sven Jonsson Kvarnböle
386
m 1736 Sven Jonsson Kvarnböle
541
m 1755 hammarsmed Josef Josefsson
44
1711
576
q 1759 piga Anna Jönsdotter Kilafors
28
1731
396
q 1737 piga Brita Jönsdotter Bruket
255
q 1718 Elisabet Jönsdotter OCKELBO sn
129
q 1702 Ella Jönsdotter SEGERSTA sn
162
q 1707 Kerstin Jönsdotter Fly
271
m 1721 Erik Jönsson TRÖNÖ sn
152
m 1706 Jon Jönsson Vallsänge
388
m 1736 Jöns Jönsson Vallsänge
582
m 1759 dräng Lars Jönsson Norrfly
23
1736
286
m 1723 Olof Jönsson DALARNA
168
m 1708 Per Jönsson Västerberg
40
q 1685 Malin Karlsdotter Hallen
444
m 1743 smed Erik Karlsson Kilarna
276
m 1722 soldat Erik Kilberg
229
m 1716 Olof Kilberg
552
m 1756 hjulmakare Olof Kilberg
38
1718
493
m 1750 soldat Per Kilberg
178
m 1710 soldat Anders Kiärnström
526
m 1753 soldat Göran Klang
23
1730
585
m 1760 Erik Korström
418
q 1740 Katarina Kristoffersdotter SEGERSTA sn
64
m 1690 regementsgevaljer Anders Kristoffersson
594
m 1760 uppsättare Kristoffer Kristoffersson BOLLNÄS sn
507
m 1751 Olof Kristoffersson Mårdnäsbodarna
109
m 1699 Per Kristoffersson
574
m 1759 soldat Johan Kvist
28
1731
442
m 1743 skräddare Mikel Kyller
435
q 1743 piga Anna Larsdotter Acktjära
136
q 1704 Anna Larsdotter Bofara
574
q 1759 piga Anna Larsdotter Norrbyn
25
1734
306
q 1727 Annika Larsdotter Kyrkbyn
458
q 1745 hustru Annika Larsdotter Lilltjära
47
q 1685 Annika Larsdotter Sibo
309
q 1728 Brita Larsdotter Håkanbo
211
q 1714 Brita Larsdotter Löten
13
q 1680 Brita Larsdotter Västansjön
547
q 1756 hustru Gertrud Larsdotter Hammaren
60
1696
176
q 1709 Gertrud Larsdotter Lilltjära
336
q 1731 Gertrud Larsdotter SEGERSTA sn
51
q 1686 Gölin Larsdotter Hallen
358
q 1733 Gölin Larsdotter Löten
457
q 1745 piga Helena Larsdotter Norrfly
382
q 1736 Helena Larsdotter Västerby
449
q 1744 piga Karin Larsdotter Granbo
388
q 1736 hustru Karin Larsdotter Håkanbo
263
q 1719 Karin Larsdotter Kvarnböle
480
q 1748 hustru Karin Larsdotter Kvarnböle
103
q 1697 Karin Larsdotter Kyrkbyn
321
q 1729 Karin Larsdotter Lilltjära
479
q 1748 piga Karin Larsdotter Norrfly
348
q 1732 hustru Karin Larsdotter Västerberg
440
q 1743 hustru Karin Larsdotter Västerberg
296
q 1725 Karin Larsdotter Västerberg
334
q 1731 Karin Larsdotter Västerberg
116
q 1699 Karin Larsdotter
214
q 1714 Kerstin Larsdotter Bofara
375
q 1735 Kerstin Larsdotter BOLLNÄS sn
369
q 1734 Kerstin Larsdotter Gäversta
496
q 1750 piga Kerstin Larsdotter Hammaren
589
q 1760 piga Kerstin Larsdotter Kvarnböle
18
1742
139
q 1705 Kerstin Larsdotter Kyrkbyn
173
q 1709 piga Kerstin Larsdotter Kyrkbyn
364
q 1734 Kerstin Larsdotter Lilltjära
59
q 1689 Kerstin Larsdotter Norrfly
374
q 1735 Kerstin Larsdotter Sörfly
238
q 1716 hustru Kristina Larsdotter
590
q 1760 piga Margta Larsdotter Bofara
22
1738
513
q 1752 Margta Larsdotter FÄRILA sn
31
1721
95
q 1697 hustru Margta Larsdotter Hallen
154
q 1706 Margta Larsdotter Hallen
474
q 1747 piga Margta Larsdotter Håkanbo
322
q 1729 Margta Larsdotter Kyrkbyn
234
q 1716 piga Margta Larsdotter Löten
583
q 1759 piga Margta Larsdotter Norrfly
41
1718
127
q 1702 hustru Margta Larsdotter SÖDERALA sn
473
q 1747 piga Margta Larsdotter Sörfly
523
q 1753 piga Margta Larsdotter Västerby
39
1714
73
q 1692 hustru Margta Larsdotter
572
q 1758 piga Marta Larsdotter Gäversta
27
1731
215
q 1715 Sara Larsdotter Kyrkbyn
112
q 1699 Sara Larsdotter Norrfly
438
m 1743 bonde Anders Larsson Hallen
371
m 1734 Anders Larsson Lilltjära
133
m 1703 Erik Larsson Bofara
308
m 1727 Erik Larsson Ladänge
510
m 1752 mästersmed Erik Larsson Nybruket
21
1731
427
m 1741 Erik Larsson Västansjön
329
m 1730 Erik Larsson Västerby
31
m 1682 d.ä. Erik Larsson
341
m 1731 Johan Larsson Hammaren
540
m 1755 Johan Larsson Hammaren
49
1706
99
m 1697 Johan Larsson Norrfly
343
m 1731 Johan Larsson Västerby
375
m 1735 Jöns Larsson Norrfly
511
m 1752 dagsverkskarl Lars Larsson Flors faktori
150
m 1706 Lars Larsson Hårga
89
m 1695 Lars Larsson Västerberg
10
m 1680 Lars Larsson
463
m 1746 dräng Mats Larsson JÄRVSÖ sn
365
m 1734 Nils Larsson Håkanbo
567
m 1758 bonde Nils Larsson Håkanbo
48
1710
15
m 1681 Nils Larsson
54
m 1688 soldat Nils Larsson
389
m 1737 Nils Larsson
164
m 1707 Olof Larsson Hallen
372
m 1735 Olof Larsson Knisselbo
119
m 1700 Olof Larsson
193
m 1712 Olof Larsson
313
m 1728 Per Larsson Granbo
321
m 1729 dräng Per Larsson HAMRÅNGE sn
107
m 1698 soldat Per Larsson Lilltjära
141
m 1705 Per Larsson Västerberg
579
m 1759 dräng Per Larsson Västerberg
27
1732
281
m 1722 Hans Lille SIGTUNA sn
564
q 1757 Magdalena Lind Kilafors Bruk
39
1718
208
m 1714 soldat Johan Lindberg
250
m 1717 Pål Lindström
502
m 1751 soldat Olof Ljunggren
488
m 1750 båtsman Jonas Lund SÖDERALA sn
532
m 1753 Anders Lundman
33
1720
462
m 1745 Andreas Lundmark
238
m 1716 furir Jöns Lundmark
309
m 1728 Anders Lustberg
247
m 1717 soldat Olof Lustberg
483
m 1749 soldat Olof Lustberg
303
m 1726 hjulmakare Kristoffer Lång
337
m 1731 hjulmakare Kristoffer Lång
191
m 1712 soldat Per Löving
558
m 1757 soldat Gabriel Lönn
22
1735
298
m 1725 soldat Erik Lövberg
461
m 1745 soldat Johan Lövberg
251
m 1718 borgare Hindrik Malm KÖPING sn
526
q 1753 piga Anna Matsdotter Hallen
37
1716
324
q 1729 Anna Matsdotter Västerberg
160
q 1707 Barbro Matsdotter Kvarnböle
485
q 1749 piga Gertrud Matsdotter OCKELBO sn
476
q 1747 piga Karin Matsdotter Berge
126
q 1701 Karin Matsdotter Hallen
352
q 1733 Karin Matsdotter OCKELBO sn
469
q 1746 piga Karin Matsdotter Västansjön
462
q 1745 piga Kerstin Matsdotter Berge
585
q 1760 piga Kerstin Matsdotter
446
q 1744 piga Margta Matsdotter OCKELBO sn
65
m 1690 soldat Johan Matsson
185
m 1711 soldat Johan Matsson
413
m 1739 Mats Matsson BOLLNÄS sn
366
m 1734 Mats Matsson Källåsen
50
m 1686 Mikael Matsson Freluga
155
m 1707 Olof Matsson
158
m 1707 Per Matsson
161
q 1707 Sigrid Messing
159
q 1707 Brita Mickelsdotter Hallen
335
q 1731 Ella Mickelsdotter Fly
124
q 1701 Ella Mickelsdotter Hallen
128
q 1702 Ella Mickelsdotter Hallen
168
q 1708 Gunborg Mickelsdotter Hallen
240
q 1717 Karin Mickelsdotter Hallen
262
q 1719 Sara Mickelsdotter Hallen
132
m 1702 Anders Mickelsson Hallen
61
m 1689 Johan Mickelsson OCKELBO sn
221
m 1715 Olof Mickelsson Hallen
209
m 1714 Per Mickelsson Hallen
448
m 1744 soldat Daniel Modig
212
m 1714 soldat Nils Modig
280
m 1722 soldat Olof Modig
513
m 1752 soldat d.ä. Olof Modig
56
1696
241
m 1717 soldat Bertil Monsieur Tönsen
230
q 1716 piga Anna Månsdotter Granbo
300
q 1725 Brita Månsdotter Granbo
434
q 1742 hustru Brita Månsdotter Hallen
416
m 1740 Sven Månsson
454
q 1745 Brita Mårtensdotter OVANÅKER sn
417
q 1740 Gertrud Mårtensdotter OVANÅKER sn
149
q 1706 Kerstin Mårtensdotter Hammaren
167
m 1708 Olof Mårtensson SEGERSTA sn
151
m 1706 korpral Hindrik Mölnare
99
q 1697 Anna Nilsdotter Lilltjära
165
q 1707 Anna Nilsdotter Lilltjära
562
q 1757 piga Anna Nilsdotter Norrfly
23
1734
427
q 1741 Anna Nilsdotter Sörfly
516
q 1752 Brita Nilsdotter Hårga
29
1723
41
q 1685 Brita Nilsdotter Västerberg
393
q 1737 Brita Nilsdotter Västerberg
75
q 1692 Gertrud Nilsdotter Acktjära
171
q 1708 Gertrud Nilsdotter Granbo
210
q 1714 Gertrud Nilsdotter Knisselbo
385
q 1736 Gölin Nilsdotter Berge
472
q 1746 piga Gölin Nilsdotter Fly
134
q 1703 Gölin Nilsdotter Ladänge
21
q 1682 Karin Nilsdotter Berge
289
q 1725 Karin Nilsdotter Djupa
371
q 1734 Karin Nilsdotter Hårga
102
q 1697 Karin Nilsdotter Lilltjära
524
q 1753 piga Karin Nilsdotter Lilltjära
28
1725
567
q 1758 piga Karin Nilsdotter SEGERSTA sn
34
1724
588
q 1760 piga Karin Nilsdotter SEGERSTA sn
24
1736
329
q 1730 Karin Nilsdotter Sörfly
552
q 1756 piga Karin Nilsdotter Sörfly
28
1728
342
q 1731 Karin Nilsdotter Västansjön
356
q 1733 Kerstin Nilsdotter Kvarnböle
558
q 1757 piga Kerstin Nilsdotter SEGERSTA sn
39
1718
42
q 1685 Kerstin Nilsdotter Sörfly
274
q 1722 hustru Kerstin Nilsdotter Sörfly
368
q 1734 Kerstin Nilsdotter Sörfly
391
q 1737 Kerstin Nilsdotter Västansjön
338
q 1731 Margta Nilsdotter Berge
453
q 1745 hustru Margta Nilsdotter Fly
132
q 1702 Margta Nilsdotter Lilltjära
550
q 1756 piga Margta Nilsdotter Lilltjära
27
1729
305
q 1727 Margta Nilsdotter Norrfly
411
q 1739 Margta Nilsdotter Västansjön
316
q 1728 Margta Nilsdotter Västerberg
45
q 1685 Margta Nilsdotter
340
m 1731 Anders Nilsson Berge
16
m 1681 Anders Nilsson Sörfly
242
m 1717 Anders Nilsson Sörfly
480
m 1748 Anders Nilsson Sörfly
384
m 1736 Erik Nilsson Västerberg
364
m 1734 Hans Nilsson Sörfly
379
m 1735 Jan Nilsson Västansjön
297
m 1725 Jon Nilsson Kvarnböle
42
m 1685 Jon Nilsson
100
m 1697 Jon Nilsson
233
m 1716 Jon Nilsson
138
m 1704 Lars Nilsson Lilltjära
96
m 1697 soldat Mikael Nilsson
397
m 1737 Måns Nilsson Hårga
33
m 1683 Olof Nilsson Granbo
175
m 1709 Olof Nilsson
335
m 1731 Per Nilsson Fly
503
m 1751 dräng Per Nilsson Norrbyn
21
m 1682 soldat Per Nilsson Sörfly
339
m 1731 Per Nilsson Västerberg
48
m 1686 soldat Anders NN
10
q 1680 hustru Anna NN Lilltjära
303
q 1726 hustru Gertrud NN Hallen
438
q 1743 hustru Gertrud NN
14
q 1680 hustru Gunborg NN Bofara
3
q 1678 hustru Gölin NN Lilltjära
313
q 1728 Ingeborg NN Löten
311
q 1728 hustru Ingrid NN Västerby
44
m 1685 soldat Jonas NN Kvarnböle
62
q 1690 hustru Karin NN Hallen
155
q 1707 hustru Karin NN Åkern
22
q 1682 hustru Karin NN
88
q 1695 hustru Kerstin NN Hallen
377
q 1735 hustru Kerstin NN Hallen
408
q 1739 Kerstin NN Hallen
482
q 1749 hustru Kerstin NN Kilarna
406
q 1738 hustru Kerstin NN Västansjön
372
q 1735 Lisbet NN JÄMTLAND
48
q 1686 Margta NN Gopan
24
q 1682 hustru Margta NN Holmen
31
q 1682 hustru Margta NN Lilltjära
157
q 1707 hustru Margta NN Sörfly
91
q 1695 hustru Margta NN
16
q 1681 Maria NN Västerby
381
m 1735 Nils NN
5
q 1678 NN NN Hallen
9
q 1679 NN NN Hallen
86
q 1694 hustru NN NN Hammaren
4
q 1678 NN NN Västerberg
50
q 1686 NN NN
69
q 1690 NN NN
381
q 1735 NN NN
488
q 1750 piga NN NN
543
q 1755 NN NN
14
m 1680 finne Per NN
277
m 1722 soldat Erik Norberg
210
m 1714 soldat Lars Norberg
566
m 1757 sockenskomakare Petter Norberg
32
1725
156
m 1707 klockare Jöns Norlind
358
m 1733 soldat Erik Norström
244
q 1717 Anna Olofsdotter Berge
120
q 1700 Anna Olofsdotter Kyrkbyn
107
q 1698 Anna Olofsdotter Ladänge
26
q 1682 Anna Olofsdotter Sörfly
52
q 1687 Anna Olofsdotter Sörfly
350
q 1733 Anna Olofsdotter Sörfly
28
q 1682 Anna Olofsdotter Västansjön
340
q 1731 Annika Olofsdotter Vallsänge
104
q 1697 Barbro Olofsdotter Lilltjära
278
q 1722 Brita Olofsdotter Innantjära
362
q 1733 Brita Olofsdotter Kilarna
363
q 1733 Brita Olofsdotter Mårdnäsbodarna
65
q 1690 Brita Olofsdotter
72
q 1691 Brita Olofsdotter
370
q 1734 Ella Olofsdotter FÄRILA sn
475
q 1747 piga Ella Olofsdotter Tönsen
181
q 1710 Gertrud Olofsdotter Backen
208
q 1714 piga Gertrud Olofsdotter BOLLNÄS sn
331
q 1730 Gertrud Olofsdotter Löten
121
q 1700 Gölin Olofsdotter Innantjära
195
q 1712 Gölin Olofsdotter Vallsänge
365
q 1734 Ingrid Olofsdotter Sörfly
407
q 1738 Ingrid Olofsdotter Sörfly
184
q 1710 Ingrid Olofsdotter Västerby
317
q 1728 Karin Olofsdotter Acktjära
232
q 1716 Karin Olofsdotter Djupa
146
q 1705 Karin Olofsdotter Löten
404
q 1738 Karin Olofsdotter Löten
319
q 1729 Karin Olofsdotter Sörfly
106
q 1698 Karin Olofsdotter
266
q 1720 Kerstin Olofsdotter Bofara
152
q 1706 Kerstin Olofsdotter Gussbo
8
q 1679 Kerstin Olofsdotter Hallen
343
q 1731 Kerstin Olofsdotter Hallen
153
q 1706 Kerstin Olofsdotter Innantjära
320
q 1729 Kerstin Olofsdotter Svedja
412
q 1739 Kerstin Olofsdotter Sörfly
25
q 1682 Kerstin Olofsdotter
318
q 1729 Margta Olofsdotter ALFTA sn
122
q 1701 Margta Olofsdotter Bofara
429
q 1741 piga Margta Olofsdotter Granbo
432
q 1742 piga Margta Olofsdotter Kvarnböle
94
q 1697 Margta Olofsdotter Svedja
197
q 1712 Margta Olofsdotter Svedja
360
q 1733 Margta Olofsdotter Sörfly
403
q 1738 Margta Olofsdotter Vallsänge
36
q 1684 Margta Olofsdotter
172
q 1709 Marta Olofsdotter Berge
399
q 1738 Marta Olofsdotter Vallsänge
409
q 1739 Sara Olofsdotter Mårdnästorpet
271
q 1721 Sara Olofsdotter Norrbyn
78
m 1693 soldat Anders Olofsson Hammaren
97
m 1697 Anders Olofsson
122
m 1701 Daniel Olofsson Norrbyn
354
m 1733 Daniel Olofsson Sörfly
51
m 1686 soldat Erik Olofsson Gussbo
45
m 1685 soldat Erik Olofsson Kilan
380
m 1735 Erik Olofsson Kyrkbyn
362
m 1733 Erik Olofsson Svedja
196
m 1712 Hans Olofsson Svedja
409
m 1739 Hindrik Olofsson OCKELBO sn
124
m 1701 Jon Olofsson Backan
101
m 1697 Jon Olofsson Bofara
23
m 1682 soldat Jon Olofsson Hammaren
75
m 1692 Jon Olofsson Kilarna
317
m 1728 Jon Olofsson Knisselbo
369
m 1734 Jon Olofsson Kvarnböle
258
m 1718 Jon Olofsson MO sn
338
m 1731 Jon Olofsson Vallsänge
324
m 1729 Lars Olofsson Hammaren
29
m 1682 Lars Olofsson Kyrkbyn
205
m 1713 Lars Olofsson Sörfly
183
m 1710 Lars Olofsson Västerby
187
m 1711 Mats Olofsson Svedja
268
m 1720 Mats Olofsson Svedja
332
m 1730 Mikel Olofsson Acktjära
6
m 1678 sockenskräddare Nils Olofsson
414
m 1739 Olof Olofsson Acktjära
272
m 1721 Olof Olofsson Gussbo
170
m 1708 Olof Olofsson Innantjära
411
m 1739 Olof Olofsson Knisselbo
117
m 1699 Olof Olofsson Löten
263
m 1719 Olof Olofsson SEGERSTA sn
425
m 1741 Olof Olofsson Sörfly
415
m 1740 Olof Olofsson Vallsänge
7
m 1679 Olof Olofsson
9
m 1679 Olof Olofsson
431
m 1742 Olof Olofsson
129
m 1702 Per Olofsson Backan
25
m 1682 Per Olofsson Bofara
479
m 1748 bonde Per Olofsson Gussbo
402
m 1738 Per Olofsson Hammaren
426
m 1741 Per Olofsson Hammaren
91
m 1695 Per Olofsson Lotan
83
m 1693 Per Olofsson Löten
569
m 1758 Per Olofsson Löten
20
1738
219
m 1715 Per Olofsson Norrbyn
368
m 1734 Per Olofsson Sörfly
40
m 1685 Per Olofsson
39
m 1684 Sven Olofsson
424
q 1741 hustru Anna Olsdotter Hammaren
584
q 1759 Anna Olsdotter Hammaren
25
1734
46
q 1685 Anna Olsdotter Innantjära
493
q 1750 piga Anna Olsdotter Löten
483
q 1749 piga Anna Olsdotter Sibo
460
q 1745 piga Brita Olsdotter Gussbo
179
q 1710 Brita Olsdotter Innantjära
310
q 1728 Brita Olsdotter Kilan
18
q 1681 Brita Olsdotter Knisselbo
533
q 1754 Brita Olsdotter Knisselbo
30
1724
222
q 1715 Brita Olsdotter Svedja
241
q 1717 Ella Olsdotter Gopan
307
q 1727 Ella Olsdotter Hallen
565
q 1757 piga Ella Olsdotter Hammaren
28
1729
239
q 1717 hustru Gertrud Olsdotter Bofara
545
q 1755 hustru Gertrud Olsdotter Löten
47
1708
484
q 1749 piga Gertrud Olsdotter Sibo
455
q 1745 piga Gölin Olsdotter Gussbo
191
q 1712 hustru Gölin Olsdotter Innantjära
280
q 1722 hustru Gölin Olsdotter Norrbyn
43
q 1685 Gölin Olsdotter Västansjön
185
q 1711 Gölin Olsdotter Västerby
506
q 1751 piga Juliana Olsdotter ARBRÅ sn
465
q 1746 hustru Karin Olsdotter BOLLNÄS sn
243
q 1717 Karin Olsdotter Gussbo
542
q 1755 piga Karin Olsdotter Gussbo
25
1730
580
q 1759 hustru Karin Olsdotter Gussbo
29
1730
225
q 1715 Karin Olsdotter Innantjära
459
q 1745 hustru Karin Olsdotter Innantjära
452
q 1745 hustru Karin Olsdotter Lotan
167
q 1708 Karin Olsdotter Norrbyn
566
q 1757 piga Kerstin Olsdotter Gussbo
30
1727
531
q 1753 hustru Kerstin Olsdotter Hallen
39
1714
180
q 1710 Kerstin Olsdotter Löten
426
q 1741 piga Kerstin Olsdotter Löten
517
q 1752 Kerstin Olsdotter Norrfly
21
1731
451
q 1744 piga Kerstin Olsdotter Prästgården
544
q 1755 piga Kerstin Olsdotter Svedja
26
1729
81
q 1693 Kerstin Olsdotter Sörfly
206
q 1713 Kerstin Olsdotter Sörfly
270
q 1721 Kerstin Olsdotter Vallsänge
68
q 1690 Malin Olsdotter Gussbo
292
q 1725 Margta Olsdotter Gopan
570
q 1758 piga Margta Olsdotter Gussbo
24
1734
536
q 1754 piga Margta Olsdotter Hallen
42
1712
249
q 1717 Margta Olsdotter Innantjära
288
q 1724 hustru Margta Olsdotter Innantjära
269
q 1721 Margta Olsdotter Lilltjära
308
q 1727 hustru Margta Olsdotter Lotan
557
q 1757 piga Margta Olsdotter Löten
25
1732
502
q 1751 piga Margta Olsdotter Västerberg
111
q 1699 Marta Olsdotter Berge
74
q 1692 Sara Olsdotter Löten
509
m 1752 vargeringskarl Anders Olsson
25
1727
137
m 1704 Hans Olsson Backan
231
m 1716 Johan Olsson
573
m 1758 bonde Johan Olsson
27
1731
519
m 1752 Jon Olsson MO sn
22
1730
232
m 1716 Jon Olsson Sörfly
588
m 1760 bonde Jon Olsson Vallsänge
58
1702
530
m 1753 Jöns Olsson Knisselbo
26
1727
506
m 1751 tjänstedräng Lars Olsson Granbo
449
m 1744 dräng Lars Olsson Löten
517
m 1752 Lars Olsson SKOG sn
23
1729
504
m 1751 dräng Mikel Olsson Gussbo
105
m 1697 Olof Olsson Gussbo
537
m 1755 Olof Olsson Gussbo
24
1731
440
m 1743 Olof Olsson Knisselbo
508
m 1751 vargeringskarl Olof Olsson Knisselbo
534
m 1754 dräng Olof Olsson Löten
28
1726
555
m 1757 bonde Olof Olsson Löten
41
1716
115
m 1699 Per Olsson Gussbo
113
q 1699 Anna Persdotter Innantjära
284
q 1723 Anna Persdotter Norrfly
575
q 1759 piga Anna Persdotter OCKELBO sn
34
1725
38
q 1684 Anna Persdotter Västansjön
332
q 1730 Anna Persdotter Västansjön
442
q 1743 piga Anna Persdotter Västansjön
92
q 1695 Anna Persdotter
353
q 1733 Annika Persdotter Löten
163
q 1707 Barbro Persdotter Håkanbo
105
q 1697 Brita Persdotter Bofara
527
q 1753 piga Brita Persdotter BOLLNÄS sn
30
1723
198
q 1712 Brita Persdotter Gussbo
535
q 1754 piga Brita Persdotter Knisselbo
28
1726
253
q 1718 Brita Persdotter Kyrkbyn
144
q 1705 Brita Persdotter Norrfly
312
q 1728 Brita Persdotter Norrfly
228
q 1716 piga Brita Persdotter Prästgården
55
q 1688 Brita Persdotter Sörfly
119
q 1700 Brita Persdotter Östansjö
64
q 1690 Brita Persdotter
217
q 1715 Brita Persdotter
325
q 1729 Elsa Persdotter MO sn
90
q 1695 Gertrud Persdotter
302
q 1726 Gölin Persdotter Gussbo
299
q 1725 Gölin Persdotter Kyrkbyn
17
q 1681 Karin Persdotter Bofara
6
q 1678 Karin Persdotter Hallen
84
q 1694 Karin Persdotter Hallen
410
q 1739 piga Karin Persdotter Hallen
505
q 1751 piga Karin Persdotter Hallen
534
q 1754 piga Karin Persdotter Hallen
25
1729
194
q 1712 Karin Persdotter Innantjära
528
q 1753 piga Karin Persdotter Lotarna
32
1721
400
q 1738 Karin Persdotter NORRALA sn
138
q 1704 hustru Karin Persdotter Norrbyn
189
q 1711 hustru Karin Persdotter Norrbyn
223
q 1715 Karin Persdotter Norrfly
390
q 1737 hustru Karin Persdotter Norrfly
233
q 1716 Karin Persdotter Sörfly
71
q 1691 Karin Persdotter
235
q 1716 Kerstin Persdotter Gussbo
190
q 1712 Kerstin Persdotter Hallen
387
q 1736 hustru Kerstin Persdotter Hallen
495
q 1750 hustru Kerstin Persdotter Hallen
416
q 1740 Kerstin Persdotter Innantjära
464
q 1746 hustru Kerstin Persdotter Innantjära
467
q 1746 piga Kerstin Persdotter Lotarna
395
q 1737 Kerstin Persdotter Löten
326
q 1729 Kerstin Persdotter SKOG sn
248
q 1717 Kerstin Persdotter Sörfly
182
q 1710 Kerstin Persdotter Vallsänge
219
q 1715 Kerstin Persdotter Västansjön
276
q 1722 piga Kerstin Persdotter Västansjön
504
q 1751 piga Kerstin Persdotter Västansjön
555
q 1757 piga Kerstin Persdotter Västerberg
39
1718
97
q 1697 Kerstin Persdotter Västerby
593
q 1760 piga Lisa Persdotter OCKELBO sn
24
1736
76
q 1692 Margta Persdotter Bofara
378
q 1735 piga Margta Persdotter Bofara
578
q 1759 piga Margta Persdotter Bofara
29
1730
341
q 1731 Margta Persdotter Kyrkbyn
203
q 1713 Margta Persdotter Löten
259
q 1718 Margta Persdotter Löten
383
q 1736 Margta Persdotter SEGERSTA sn
428
q 1741 piga Margta Persdotter SÖDERALA sn
170
q 1708 Margta Persdotter Sörfly
169
q 1708 Margta Persdotter Västerby
571
q 1758 hustru Margta Persdotter
55
1703
530
q 1753 piga Sara Persdotter BOLLNÄS sn
21
1732
89
q 1695 Sara Persdotter
514
m 1752 Anders Persson Hallen
33
1719
194
m 1712 Anders Persson Kyrkbyn
561
m 1757 dräng Anders Persson Västerberg
22
1735
17
m 1681 Erik Persson Bofara
203
m 1713 d.y. Erik Persson Bofara
261
m 1719 skräddare Erik Persson Gussbo
495
m 1750 Erik Persson Hallen
128
m 1702 Erik Persson Kilarna
18
m 1681 soldat Hans Persson Sörfly
174
m 1709 Hans Persson
262
m 1719 Hans Persson
76
m 1692 soldat Hindrik Persson Knisselbo
71
m 1691 Jakob Persson
49
m 1686 Johan Persson Stugubacken
72
m 1691 Johan Persson
27
m 1682 Jon Persson Västansjön
110
m 1699 Jon Persson
142
m 1705 Jonas Persson Norrfly
553
m 1757 dräng Jöns Persson Västerberg
29
1728
12
m 1680 Jöns Persson
346
m 1732 Lars Persson Hallen
102
m 1697 Lars Persson Håkanbo
345
m 1732 Lars Persson Hällbo masugn
469
m 1746 Lars Persson Västansjön
5
m 1678 Lars Persson
53
m 1687 Lars Persson
8
m 1679 Mikael Persson
457
m 1745 dräng Mikel Persson Västerberg
367
m 1734 Mårten Persson Bofara
131
m 1702 Nils Persson Hårga
304
m 1726 Nils Persson Löten
106
m 1698 Nils Persson Västerberg
130
m 1702 Nils Persson Västerberg
570
m 1758 Nils Persson Västerberg
26
1732
319
m 1729 Olof Persson BOLLNÄS sn
240
m 1717 Olof Persson Gussbo
163
m 1707 Olof Persson Hammaren
226
m 1715 Olof Persson Hammaren
201
m 1713 Olof Persson Löten
293
m 1725 Olof Persson Löten
359
m 1733 d.y. Olof Persson Löten
378
m 1735 Olof Persson Löten
92
m 1695 soldat Olof Persson Norrbyn
314
m 1728 d.y. Olof Persson Norrfly
590
m 1760 dräng Olof Persson SKOG sn
25
1735
59
m 1689 Olof Persson Sörfly
184
m 1710 korpral Olof Persson
94
m 1697 soldat Per Persson Hallen
412
m 1739 Per Persson Hallen
127
m 1702 Per Persson Håkanbo
405
m 1738 Per Persson Kilan
154
m 1706 Per Persson Kyrkbyn
46
m 1685 Per Persson MO sn
239
m 1717 Per Persson MO sn
301
m 1726 Per Persson SÖDERALA sn
559
m 1757 vargeringskarl Per Persson Sörfly
33
1724
108
m 1699 soldat Per Persson Västansjön
171
m 1708 Per Persson Västerby
37
m 1684 Per Persson
111
m 1699 Per Persson
334
m 1731 Samuel Persson Löten
351
m 1733 Zakarias Persson Kyrkbyn
497
m 1750 Zakarias Persson
382
m 1736 sergeant Jakob Phragmen
525
m 1753 soldat Per Pil
26
1727
117
q 1699 Anna Pålsdotter Stugubacken
413
q 1739 Anna Pålsdotter Stugubacken
436
q 1743 piga Ingrid Pålsdotter Prästgården
254
q 1718 Lisbet Pålsdotter Stugubacken
199
m 1713 soldat Erik Pålsson
57
m 1688 Lars Pålsson
255
m 1718 Pål Pålsson Stugubacken
352
m 1733 Pål Pålsson Stugubacken
498
m 1751 Pål Pålsson Stugubacken
200
m 1713 soldat Olof Ren
315
m 1728 soldat Olof Ren
496
m 1750 soldat Olof Ren
545
m 1755 skogvaktare Anders Renstedt
36
1719
223
m 1715 soldat Hans Runberg
505
m 1751 soldat Per Rundberg
586
m 1760 soldat Per Rundberg
29
1731
447
q 1744 jungfru Kristina Ruth
282
m 1723 soldat Lars Rönnkvist
396
m 1737 soldat Sven Rönnkvist
157
m 1707 soldat Erik Röö
390
m 1737 soldat Erik Röö
370
m 1734 Pål Salberg Tönsen
273
m 1721 Pål Salberg
83
q 1693 Anna Samuelsdotter BOLLNÄS sn
252
q 1718 Karin Samuelsdotter BOLLNÄS sn
146
m 1705 Lars Samuelsson Gälsjön
471
m 1746 dominicus Petrus Schalin
188
q 1711 jungfru Hedvig Schwartz von
267
m 1720 Sven Sigfridsson OCKELBO sn
235
m 1716 soldat Hindrik Sik
452
m 1745 soldat Erik Sjöberg
161
m 1707 Sven Sjöberg
274
m 1722 Johan Sjöström Västansjön
325
m 1729 soldat Nils Sjöström
169
m 1708 Olof Skog
455
m 1745 soldat Lars Springare
299
m 1725 soldat Per Springare
66
m 1690 Bertil Staffansson
87
m 1694 Staffan Staffansson
568
m 1758 soldat Erik Sten
25
1733
580
m 1759 soldat Jonas Storm
24
1735
373
m 1735 båtsman Olof Ström SÖDERALA sn
464
m 1746 soldat Per Ström
254
m 1718 soldat Simon Stålberg BOLLNÄS sn
535
m 1754 soldat Jonas Svan
24
1730
542
m 1755 soldat Olof Svart
30
1725
269
m 1721 korpral Erik Svedberg SEGERSTA sn
391
m 1737 soldat Nils Svedberg
512
m 1752 soldat Nils Svedman
26
1726
260
m 1719 soldat Olof Svedman
435
m 1743 soldat Olof Svedman
196
q 1712 Anna Svensdotter Lilltjära
247
q 1717 Anna Svensdotter Norrbyn
187
q 1711 Anna Svensdotter Svedja
12
q 1680 Anna Svensdotter Västerberg
212
q 1714 Ingrid Svensdotter Knisselbo
60
q 1689 Karin Svensdotter Kilan
213
q 1714 Karin Svensdotter Knisselbo
286
q 1723 hustru Karin Svensdotter Knisselbo
337
q 1731 Karin Svensdotter OCKELBO sn
96
q 1697 Karin Svensdotter Sörfly
147
q 1706 Kerstin Svensdotter Lilltjära
277
q 1722 piga Kerstin Svensdotter Lotan
27
q 1682 Kerstin Svensdotter Norrbyn
93
q 1695 Kerstin Svensdotter Västansjön
258
q 1718 hustru Kerstin Svensdotter Västerberg
174
q 1709 hustru Kerstin Svensdotter Västerby
202
q 1713 Margta Svensdotter Hallen
592
q 1760 piga Margta Svensdotter Innantjära
24
1736
78
q 1693 Margta Svensdotter Lilltjära
164
q 1707 Margta Svensdotter Lilltjära
499
q 1751 Margta Svensdotter Lilltjära
133
q 1703 Margta Svensdotter Norrbyn
519
q 1752 Sara Svensdotter Kvarnböle
22
1730
113
m 1699 Erik Svensson Norrbyn
136
m 1704 Erik Svensson Norrbyn
112
m 1699 Jon Svensson Kvarnböle
213
m 1714 Jon Svensson SKOG sn
543
m 1755 dräng Jonas Svensson SEGERSTA sn
73
m 1692 Mårten Svensson Hammaren
86
m 1694 Mårten Svensson
98
m 1697 Mårten Svensson
197
m 1712 Olof Svensson Lotan
583
m 1759 bonde Per Svensson Lilltjära
45
1714
257
m 1718 Per Svensson Lotan
81
m 1693 Per Svensson Norrfly
125
m 1701 Sven Svensson Lilltjära
165
m 1707 Sven Svensson
245
m 1717 soldat Olof Säterberg
528
m 1753 soldat Anders Säterman
27
1726
478
m 1748 soldat Jöns Söderberg
58
m 1689 Anders Tetting
326
m 1729 soldat Johan Travare
336
m 1731 soldat Johan Travare
439
m 1743 soldat Johan Travare
192
m 1712 soldat Olof Travare Gussbo
32
q 1683 Malin Trodiana
275
m 1722 soldat Erik Trofast
451
m 1744 soldat Hindrik Trofast
527
m 1753 båtsman Jöns Urväder SÖDERALA sn
225
m 1715 soldat Per Vagn
453
m 1745 soldat Lars Valberg
217
m 1715 Tore Valz
557
m 1757 soldat Anders Varg
27
1730
323
m 1729 Anders Vatz HAMRÅNGE sn
322
m 1729 soldat Lars Vestberg
403
m 1738 soldat Per Vestberg
595
m 1761 Per Vestling
39
1722
32
m 1683 Jonas Vigman
458
m 1745 soldat Sven Vågström
518
m 1752 Anders Vålberg
27
1725
467
m 1746 dräng Olof Zakrisson Kyrkbyn
564
m 1757 bokhållare Erik Åman
39
1718
67
m 1690 Olof Önarsson
429
m 1741 fänrik Erik Örnberg

åter till startsidan
till toppen av sidan